Väster-Yttermark bönehus i Närpes har besöksadressen Åbrovägen 19, 64220 Närpes (ej postadress).