Bertby-bonehusBertby bönehus i Vörå har besöksadressen Bertby-Lålaxvägen 850, 66600 Vörå (ej postadress).

Verksamheten i Bertby bönehus – klicka här!