Koskeby-bonehus-BJernKoskeby bönehus i Vörå har besöksadressen Rejpeltvägen 8, 66600 Vörå (ej postadress).

Verksamheten i Koskeby bönehus – klicka här!