MEIS-07.01.27-publik-GoranS-3SLEF har ett nära samarbete med Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (Efo) och anordnar en del av sina evenemang vid Evangeliska Centret i Vasa.

Till Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland hör även Hangö Campus.

• Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (Efo) ›