År 1843 utgav den unge prästen från Kimito Fredrik Gabriel Hedberg boken "Trons lära till salighet" och lade därmed grunden till den evangeliska rörelsen i Finland.