År 1874 utkom den första upplagan av den evangeliska rörelsens sångbok Sionsharpan.