År 1993 utkom den nuvarande upplagan av den evangeliska rörelsens sångbok Sionsharpan.