År 2005 inleddes arbetet med att översätta Bibeln till samburuspråket i centrala Kenya.