Narpes-13.12.01-Lutherg-GoranSSLEF:s samlingssal i Närpes centrum ligger vid Carlborgsvägen 5 i Näsby, Närpes.