Bokcafe-station-1-JstadSLEF:s samlingssal i vid Stationsvägen 1 i Jakobstad rymmer också Bokcafeet Station 1.