Styrelsen-09.03.28-KortjarviSLEF:s styrelse samlad 28.3.2009 i Kortjärvi bönehus, Terjärv.

Här finns anmälningsärenden och beslut från SLEF:s styrelses senaste sammanträden:

• SLEF:s styrelse 1 / 2021 ›
• SLEF:s styrelse 8 / 2020 ›
• SLEF:s styrelse 7 / 2020 ›
• SLEF:s styrelse 6 / 2020 ›
• SLEF:s styrelse 5 / 2020 ›
• SLEF:s styrelse 4 / 2020 ›

• SLEF:s styrelse 2 och 3 / 2020 ›
• SLEF:s styrelse 1 / 2020 ›
• SLEF:s styrelse 5 / 2019 ›
• SLEF:s styrelse 4 / 2019 ›
• SLEF:s styrelse 3 / 2019 ›
• SLEF:s styrelse 2 / 2019 ›
• SLEF:s styrelse 1 / 2019 ›

• SLEF:s styrelse 5 / 2018 ›
• SLEF:s styrelse 4 / 2018 ›
• SLEF:s styrelse 3 / 2018 ›
• SLEF:s styrelse 2 / 2018 ›
• SLEF:s styrelse 6 /2017 och 1 / 2018 ›
• SLEF:s styrelse 4 och 5 / 2017 ›
• SLEF:s styrelse 3 / 2017 ›

• SLEF:s styrelse 2 / 2017 ›
• SLEF:s styrelse 1 / 2017 ›
• SLEF:s styrelse 6 / 2016 ›
• SLEF:s styrelse 5 / 2016 ›
• SLEF:s styrelse 3 och 4 / 2016 ›
SLEF:s styrelse 2 / 2016 ›
• SLEF:s styrelse 1 / 2016 ›
• SLEF:s styrelse 6 / 2015 ›
• SLEF:s styrelse 5 / 2015 ›
• SLEF:s styrelse 3 / 2015 ›
• SLEF:s styrelse 2 / 2015 ›
• SLEF:s styrelse 1 / 2015 ›
• SLEF:s styrelse 6 / 2014 ›
• SLEF:s styrelse 5 / 2014 ›
• SLEF:s styrelse 4 / 2014 ›
• SLEF:s styrelse 3 / 2014 ›
• SLEF:s styrelse 2 / 2014 ›
• SLEF:s styrelse 1 / 2014 ›

Här hittas anmälningsärenden och beslut även från SLEF:s styrelses tidigare sammanträden:

• SLEF-aktuellt, arkivet ›

Här finns kontaktuppgifter till medlemmarna i SLEF:s styrelse:

Kontaktuppgifter till medlemmarna i SLEF:s styrelse ›