Missonslunch-10.10.27-Replot-TMattsen

På några orter anordnas regelbundet missionscaféer, missionsluncher och samlingar, där man sitter vid sin kaffekopp, lyssnar till dagens andakt och sjunger andliga sånger. Ofta har man också besök av någon inbjuden gäst. Dessa samlingar verkar till förmån för SLEF:s missionsarbete och är öppna för alla. Följ med den lokala annonseringen!

Terjärv
missionscafé i församlingshemmet, i regel sista tisdagen i månaden kl. 13.00


Nykarleby
missionsaftnar i församlingshemmet, måndagar kl. 18.00


Pensala
missionskafé i Pensala bönehus, i regel en gång i månaden, tisdag kl. 19.00