Helsingfors

 Välkommen till SLEF:s årsfest 30.6–3.7.2016 i Helsingfors, där vi samlas till kristen gemenskap inför Guds heliga ord, i tal och sång, i bön och lovprisning! De olika samlingarna under årsfesten är öppna för alla. Du är varmt välkommen att delta hela tiden eller bara sticka dig in på någon av samlingarna.

Årsfestens motto är Gud är trofast. Lycklig är den människa som sätter sitt hopp till Herren sin Gud, som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, till honom som är trofast för evigt! (Ps 146)

Se hela programmet för årsfesten här:
• SLEF:s årsfestbroschyr 2016 (PDF-format, 1,1 MB) ›

Buss2-2Bussresa från Österbotten:
Fredag 1.7.2016. Start från Jakobstad cirka kl 6:00 längs riksåttan via Lappfjärdstrakten ner till Helsingfors. Ankomst till Helsingfors kl 14:00.
Söndag 3.7.2016. Bussen avgår mot Österbotten efter årsfestens slut cirka kl 15:00.
Pris per person 195 €. Priset är ett cirka-pris och bygger på fullbelagd buss. I priset ingår bussresan och logi i dubbelrum två nätter samt frukost. Tillägg för enkelrum. Möjlighet till tre personers rum, vilket är något billigare (anmäl omgående).
Bindande anmälan senast den 27 maj 2016 till Beatrice Nyholm, tfn (06) 357 6500. Uppge namn, adress, telefon och vem du önskar dela rum med, samt eventuella dieter.

Samlingsplatserna under årsfesten har alla en spännande historia:
LUTHERKYRKAN, Fredriksgatan 42, 00100 Helsingfors
TYSKA SKOLAN (Deutsche Schule), Malmgatan 14, 00100 Helsingfors
ÅGGELBY GAMLA KYRKA, Brofogdevägen 12, 00640 Helsingfors

Lutherkyrkan-2014a-fotoOlliHakamies-2LUTHERKYRKAN byggdes ursprungligen som ett bönehus år 1894 och invigdes till kyrka år 1931. Vid Sovjetunionens bombning av Helsingfors under vinterkrigets första dag 30.11.1939 skadades kyrkan svårt men reparerades efter krigsslutet. Under många år var SLEF:s och dess finskspråkiga systerförening Sleys kanslier inrymda i den angränsande delen av fastigheten vid Malmgatan 12 men flyttades under 1980-talet till andra utrymmen. Efter att byggnaden skyddats sålde SLEF och Sley hela fastigheten år 1989. Från mitten av 1990-talet fram till augusti 2014 var kyrksalen uthyrd till olika nattklubbar. År 2015 återfick Sley besittningsrätten till Lutherkyrkan, som efter ibruktagningsfesten 15.5.2016 på nytt inbjuder till samlingar kring Guds ord. SLEF:s årsfest 2016 utgör den första svenskspråkiga samlingen i Lutherkyrkan på mer än 30 år.

Tyska-skolan-Hfors-2bTYSKA SKOLAN (Deutsche Schule) är belägen i samma kvarter som Lutherkyrkan. Skolan, som grundades år 1881 av släkterna Stockmann, Fazer och Paulig, har omkring 650 elever från grundskola till gymnasium. Undervisningen sker på tyska.

Hfors-Aggelby-SOFredriksson-2ÅGGELBY GAMLA KYRKA byggdes år 1905 som Evangeliföreningens bönehus. Då Åggelby församling grundades år 1919 gjordes bönehuset tillfälligt om till kyrka. År 1950 köpte församlingen kyrkan av föreningen. I dag används kyrkan av Petrus församling och Oulunkylän seurakunta.