Heliga-hjartats-kapell-GoranS-6

Svensk högmässa firas söndag 22.10.2017 kl 15.00 i Heliga Hjärtats kapell vid Kristinegatan 1 i Berghäll, Helsingfors. Kapellet ägs av Finska Lutherska Evangeliföreningen (Sley). Vid  högmässan predikar LFF:s verksamhetsledare Stig-Erik Enkvist, medan SLEF:s hemlandsledare Albert Häggblom är liturg. Som kantor fungerar verksamhetsledare Göran Stenlund och med sång medverkar Gerbykvartetten. Under predikan hålls söndagsskola för barnen. Välkommen med!