Frukt-2GloriaDei-mässa firas i Åbo, Trädgårdsgatan 19b, torsdagen den 11 november 2021 kl 18.00.

Albert Häggblom är liturg och predikant och Henrica Lillsjö fungerar som kantor.

Alla välkommna!