Välkommen på höstläger på Vårdö bönehus på Åland 13-15.11.2020! 

Se info i bilden nedan.

Anmälningstiden gick ut på måndag 9.11.2020. 

Hostlager pa Aland 2020