De traditionella missionsdagarna i Åvist kunde p.g.a. coronaläget inte ordnas som fysiska möten i Åvist bykyrka, men i stället streamades mötena från Purmo kyrka i bild och ljud på Pederöre församlings YouTube-kanal. Klicka här för att komma till rätt kanal (direkta länkar till de enskilda mötena finns nedan)! Man kan se programmen i efterskott. 

Missionsdagarna ordnades 4-6.1.2021 under temat Med Jesus till tidens slut. Programmet såg ut så här:

Måndag 4.1 kl. 19 Kvällsmöte

 • André Djupsjöbacka (bibelstudium), Bengt Forsblom (predikan, sångprogram), Brita Jern (missionsinformation).
 • Direktlänk till det inspelade programmet hittar du här.
 • Kollekt till SLEF:s söndagsskolarbete i Kenya, MobilePay nr 74262 eller SLEF:s kontonr FI45 4055 1120 0020 96, märk betalningen Söndagsskolarbete i Kenya och din hemförsamling (för statistiska uppgifter).

Tisdag 5.1 kl. 19 Kvällsmöte

 • André Djupsjöbacka (bibelstudium), Samuel Erikson (predikan, sångprogram), Helena Sandberg (missionsinformation). 
 • Direktlänk till det inspelade programmet hittar du här.
 • Kollekt till SLEF:s arbete i Etiopien, MobilePay nr 70448 eller SLEF:s kontonr FI45 4055 1120 0020 96, märk betalningen Etiopien och din hemförsamling (för statistiska uppgifter).

Onsdag 6.1 kl. 12 Högmässa

 • Jimmy Österbacka (liturg och predikant), Henrik Östman (kantor). 
 • Direktlänk till det inspelade programmet hittar du här.
 • Kollekt till SLEF:s missionsarbete, MobilePay nr 73889 eller SLEF:s kontonr FI45 4055 1120 0020 96, märk betalningen YM och din hemförsamling (för statistiska uppgifter).

Onsdag 6.1 kl. 14 Eftermiddagsmöte

 • André Djupsjöbacka (bibelstudium), Jouni Sinisalo (predikan), Magnus Dahlbacka (missionsinformation), The Rapids Family (sångprogram). 
 • Direktlänk till det inspelade programmet hittar du här.
 • Kollekt till SLEF:s bibelöversättningsarbete, MobilePay nr 74707 eller SLEF:s kontonr FI45 4055 1120 0020 96, märk betalningen Bibelöversättning och din hemförsamling (för statistiska uppgifter).