Ordets gudstjänst i Heliga Hjärtats kapell sö den 31.1.2021 kl 15:00. Predikant och liturg Torsten Sandell, kantor Ingmar Hokkanen. Förbön för nyanställda i SLEF. KOLLEKT till SLEF:s missionsarbete, MobilePay nr 73 889. Gudstjänsten streamas via YouTubelänken: