Välkommen till bibelhelgens (MEIS) familjegudstjänst på söndag 7.2.2021 kl 14! 

Du kan ansluta till gudstjänsten på SLEF:s Youtube (https://youtu.be/w4ltioVKh8s) eller på mötesverktyget Zoom (https://bildningsalliansen-fi.zoom.us/j/95513010692?pwd=ZURKaDZvOGgvTndPOG5aQVNtZGk4UT09).

Temat för kyndelsmässodagen är ”Kristus, utstrålningen av Guds härlighet”. Torsten Sandell är predikant och liturg, Niklas Lindvik är kantor, Carolina Djupsjöbacka, Angelica Thylin och Martin Sandberg är kyrkvärdar och Felix Lindvik är tekniker. Elsa och Nina Djupsjöbacka samt Edny Fors, Nellie, Esther och Heidi Orori bidrar med sång och musik. Böneämnen kan skickas in anonymt via följande formulär, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgjb2Ne2x6OxHS3i0267eQErnA26eg1_ieNUItURoI_wUedQ/viewform, senast kl 13:45. Dagens kollekt går till omkostnaderna för MEIS och kan ges via MobilePay nummer 79730.  

Välkommen!