Livohopp-26.2.21-6

Gemenskapshelg Liv & Hopp 27-28.2

Vi samlas till bibelstudier via Zoom, hemma vid egna datorer. Välj det tillfälle som passar dig! Zoom-mötena bandas och sänds senare på SLEF:s YouTubekanal. 

Flera lokalavdelningar inom SLEF bidrar till helgens program, se arrangörer för varje punkt. Välkommen med i gemenskapen!

Lördagen den 27 februari

Kl. 10:00. Inledning  och bibelstudium, Kristian Nyman. "Jesus, vårt enda hopp. Om kristendomens historiska rötter, del 1." Arr.: SLEF Esse-Kållby.
Zoom länk hittar du genom att klicka här
Meeting ID: 844 0321 7292 Passcode: 512440

Kl. 12:00. Bibelstudium, Joakim Förars. "Jesus ger liv". Arr.: SLEF Esse-Kållby.
Zoom länk hittar du genom att klicka här.
Meeting ID: 871 2637 5673 Passcode: 887054

Kl. 16:00. Bibelstudium, Albert Häggblom. " Den bibliska församlingen". Arr.: SLEF Esse-Kållby.
Zoom länk hittar du genom att klicka här.
Meeting ID: 831 1947 1069 Passcode: 558266

Kl. 19:00. Bibelstudium, André Djupsjöbacka. ”Mannens och kvinnans roll i familjen, GT och NT.” Arr.: SLEF Esse-Kållby.
Zoom länk hittar du här.
Meeting ID: 825 4783 3608 Passcode: 711142

Söndagen den 28 februari

10:00 Bibelstudium, Kristian Nyman. "Jesus, vårt enda hopp. Om kristendomens historiska rötter, del 2." Arr.: SLEF Esse-Kållby.
Zoom länk hittar du här.
Meeting ID: 860 8585 8768 Passcode: 551779

13:00 Gudstjänst i Esse kyrka. Liturg och predikant: André Djupsjöbacka. Följ via Pedersöre församlings YouTubekanal, som du hittar här. Arr.: Pedersöre församling i samarbete med SLEF.

15:00 Högmässa i Heliga hjärtats kapell, Helsingfors. Liturg och predikant: Håkan Djupsjöbacka. Följ via SLEY:s YouTubekanal, som du hittar här. Arr.: SLEF.

17:00 Centrumkväll i VasaTomas Klemets. Streamas i realtid via slef.fi, klicka här.

Arrangörer: SLEF Esse-Kållby, SLEF Helsingfors, SLEF Vasa, Pedersöre församling i samarbete med SLEF r.f.
Kollekter tas via MobilePay. Zoom-tillfällena bandas.