Söndagen den 7 mars 2021 kl. 17.00 blir det streamad Centrumkväll från Evangeliska Centret i Vasa. Temat är Jesus segrar över ondskans makter. Boris Sandberg predikar, Martin Klemets fungerar som kantor och David Forsblom är mötesledare. Martin Klemets och David Forsblom bjuder tillsammans på musikprogram. Tillfället ordnas med endast medverkande på plats, varför du är varmt välkommen att lyssna i realtid via SLEF:s live stream.