Högmässa i Heliga Hjärtats kapell söndagen den 14.3.2021 kl 15:00. Predikant och liturg Antti Kuokkanen, kantor Kai Ahola. Kollekt till SLEF:s arbete i hemlandet, MobilePay nummer 77588. Gudstjänsten streamas via YouTubelänken: https://www.youtube.com/watch?v=aX6k62mI4oA