Digipask-2021-banner-


Under stilla veckan och påsken publicerar SLEF en digipåskserie bestående av nio program som ses via nätet. Välkommen att i stillhet begrunda lidandets väg och i jublande glädje tacka för uppståndelsens ljus!

Palmsöndag 28.3.2021 kl. 15.00 
Högmässa i Heliga Hjärtats kapell. Albert Häggblom, Kai Ahola. Klicka här!

Måndag 29.3.2021 kl. 19.00
Passionsandakt från Kisumu, Kenya. Chamilla och Kristian Sjöbacka, Rut Åbacka. Klicka här!

Tisdag 30.3.2021 kl. 19.00
SLEFinarium. Sångstund med aktläsning: Passionssånger i Sionsharpan. Niklas Lindvik. Obs! Endast via kommunikationsverktyget Zoom. Klicka här!

Onsdag 31.3.2021 kl 19.00
Passionsandakt från Trädis, Åbo. Simon Jern, Henrica Lillsjö m.fl. Klicka här!

Skärtorsdag 1.4.2021 kl. 19.30
Skärtorsdagsmässa i Evangeliska Centret, Vasa. Tomas Klemets, Niklas Lindvik. Kontakta Tomas Klemets om deltagande i nattvarden (tfn 050 581 8058). Klicka här!

Långfredag 2.4.2021 kl. 13.00
Gudstjänst i Heliga Hjärtats kapell. Tuomas Anttila, Ingmar Hokkanen. Klicka här!

Lördag 3.4.2021 kl. 10.00
Barnens påskandakt. Klicka här!

Påskdagen 4.4.2021 kl. 19.00
Påskmusik från Evangeliska Centret, Vasa. Niklas Lindvik m.fl. Klicka här! 

Annandag påsk 5.4.2021 kl. 14.00
Gudstjänst i Pensala bönehus. Tomas Klemets, Bengt Forsblom, Britt-Mari Andtfolk, Gun-Helen Andtfolk, Desirée & Glenn Åhman. Klicka här!