Högmässa i Heliga Hjärtats kapell söndagen den 28.3.2021 kl 15:00. Predikant och liturg Albert Häggblom, kantor Kai Ahola. Kollekt till SLEF:s missionsarbete, MobilePay nummer 73 889. Gudstjänsten streamas via YouTubelänken:  https://www.youtube.com/watch?v=tYRkQSrahuo