Högmässa i Heliga Hjärtats kapell söndagen den 11.4.2021 kl 15:00. Predikant och liturg Tomas Klemets, kantor Kai Ahola. Kollekt till SLEF:s arbete i hemlandet, MobilePay nummer 77588. Gudstjänsten streamas via YouTubelänken:

https://www.youtube.com/watch?v=20xnMRl2F_A