Högmässa i Heliga Hjärtats kapell söndagen den 9.5.2021 kl 15:00. Predikant och liturg Allan Franzén, kantor Henrica Lillsjö. Kollekt till SLEF:s arbete i hemlandet, MobilePay nummer 77588. Gudstjänsten streamas via YouTubelänken: https://www.youtube.com/watch?v=lBjvJhZlWWM