Högmässa i Heliga Hjärtats kapell söndagen den 23.5.2021 kl 15:00. Liturg och predikant Ingvar Dahlbacka, kantor Kai ahola, sång Tuomas Anttila. Kollekt till SLEF:s missionsarbete, MobilePay nummer 73 889. Gudstjänsten streamas via YouTubelänken: https://www.youtube.com/watch?v=xTGEdGD0Sxk