Evangelifest firas på Evangeliska folkhögskolan i Hangö (Esplanaden 61) lördagen den 5 juni kl. 18. Före mötet har vi servering med start kl. 17, kaffepeng för skolans renovering. Predikan hålls av teol.mag. Tuomas Anttila och pastor, tidigare rektor Torsten Sandell, vi sjunger ur Sionsharpan till accompangemang av kantor Sofia Lindroos och Hangö campus platschef Anni Tuohimaa berättar om skolans aktuella situation. Kollekt till förmån för SLEF:s mission.

Vi gläds över möjligheten att kunna samlas igen, restriktionerna har lättat och nu får uppemot 50 människor samlas i Västra Nyland, inklusive Hangö, både inomhus och utomhus. Vi rekommenderar användningen av ansiktsmask och följer god handhygien när vi samlas.

Välkommen med från hela Västra Nyland!