Högmässa i Heliga Hjärtats kapell sö 10.10 kl. 15, Kristinegatan 1, Berghäll, Helsingfors. Liturg och predikant Timo Saitajoki, kantor Ingmar Hokkanen. Söndagsskola under predikan. Kollekt till SLEF:s missionsarbete, MobilePay nummer 73889.

Ingen förhandsanmälan behövs. Kom ändå ihåg säkerhetsavstånd till andra besökare, tvätta eller desinficera händerna vid ankomst, använd helst munskydd och sitt i de bänkar som är markerade med gul tejp.

Gudstjänsten streamas och kan ses via YouTubelänken:

https://www.youtube.com/watch?v=g52ZeTOCZ_I