Högmässa i Heliga Hjärtats kapell sö 24.10 kl. 15, Kristinegatan 1, Berghäll, Helsingfors. Liturg och predikant Tomas Klemets, kantor Hannes Uunila. Söndagsskola under predikan. Kyrkkaffe efter avslutad högmässa. Kollekt till SLEF:s arbete i hemlandet, MobilePay nummer 77588.

Ingen förhandsanmälan behövs. Kom ändå ihåg säkerhetsavstånd till andra besökare, tvätta eller desinficera händerna vid ankomst och använd gärna munskydd.

Gudstjänsten streamas och kan ses via YouTubelänken:

https://www.youtube.com/watch?v=TWzzknzdG-o