Stenlund-Mirjam-21.09.19-6Mirjam Stenlund i Pafos på Cypern vid Medelhavets strand.

Välkommen söndagen den 24 oktober 2021 kl. 17 till Centrumkväll på Evangeliska Centret, Korsholmsesplanaden 2, Vasa!

Temat är Du skall inte dräpa. Henrik Östman predikar, Anna-Lisa Rosengren fungerar som mötesledare, Jenny Nygård är kantor och Ezra Mutai är vaktmästare.

Göran Stenlund visar färska bilder från Cypern och berättar om SAT-7 och om Mirjam Stenlunds frivilligarbete.

Du är välkommen att delta antingen på plats i Evangeliska Centret eller att lyssna i realtid via SLEF:s live stream.