Högmässa i Heliga Hjärtats kapell sö 7.11.2021 kl. 15, Kristinegatan 1, Berghäll, Helsingfors. Liturg och predikant Bengt Lassus, kantor Ingmar Hokkanen. Kollekt till SLEF:s missionsarbete, MobilePay nummer 73889. Mässan streamas och kan ses via YuoTubelänken:

https://youtu.be/e9pG_SNxNeM