GloriaDei-21.11.21-NIcko
Välkommen att fira GloriaDei-mässa med missionärsvälsignelse inkommande söndag, 21.11.2021 kl 17 i Evangeliska Centret!
Hans Boije är liturg, Alf Wallin predikar och Ingemar Klemets förrättar missionärsvälsignelsen. Niklas Lindvik sitter vid flygeln.
Personal och studerande från Efo medverkar.
Eget program för barnen i två olika grupper.
Servering.
Mässan streamas på Youtube: https://youtu.be/WtY_CF1hGSc