Högmässa i Heliga Hjärtats kapell sö 21.11 kl. 15, liturg och predikant Albert Häggblom, kantor Kaj Ahola. Söndagsskola under predikan, kyrkkaffe och missionsinformation efter avslutad högmässa. Kollekten går till SLEF:s arbete i hemlandet och kan ges på distans via MobilePay nummer 77588.
Gudstjänsten streamas och kan ses via YouTubelänken: