Välkomna till hela familjens

GloriaDei-mässa

söndag 5.12.2021 kl. 17 i Anderssalen, Karleby (OBS platsen! Anderssalen finns i det församlingshem som finns intill sockenkyrkan i Karleby.)

Albert Häggblom, Magnus Dahlbacka, Per Stenberg, Tuija Nygård, Anton Wargh, Emilia och David Lövsund och projektkör under ledning av Niklas Lindvik medverkar.

Program för barnen ordnas under predikan.

Efter mässan blir det kvällsbit.

Mässan är delvis tvåspråkig (svenska/finska).