Högmässa i Heliga Hjärtats kapell, Kristinegatan 1, Berghäll, Helsingfors, sö 5.12 kl. 15, liturg och predikant Allan Franzén, kantor Ingmar Hokkanen. Söndagsskola under predikan men ingen servering pga sämre coronaläge. Inget coronapass krävs men ihåg säkerhetsavstånd, munskydd etc. Kollekten går till SLEF:s missionsarbete och kan ges på distans via MobilePay nummer 73 889. Gudstjänsten streamas och kan ses via YouTubelänken: