Högmässa i Heliga Hjärtats kapell i Berghäll, Helsingfors, Kristinegatan 1, sö 30.1 kl. 15, liturg och predikant Lars Lövdahl, kantor Kai Ahola. Söndagsskola under predikan men ingen servering pga sämre coronaläge. Kollekten går till SLEF:s arbete i hemlandet och kan ges via MobilePay nr 77588.
Gudstjänsten streamas och kan ses via YouTubelänken: