Ljudstromningskurs-19.3.2022-6

Pandemin har gjort att många tagit ett digitalt skutt – det gäller även SLEF som tidvis flyttat sin verksamhet till nätet. Det har visat sig att det finns många fördelar med det, även om det givetvis inte ersätter den fysiska gemenskapen. 

Nu har också du möjlighet att göra ett digitalt skutt (än en gång, kanske) och lära dig att ljudströmma! SLEF ordnar en endagskurs som riktar sig till intresserade i SLEF:s avdelningar och eventuella andra intresserade, med syfte att lära ut ljudströmning så att budskapet om Jesus Kristus ska nå ännu fler än de som finns på plats fysiskt i t.ex. ett bönehus.

Kursen ordnas 19.3.2022 med början kl. 10 på Evangeliska Centret i Vasa, Korsholmsesplanaden 2. Mats Sjölind och Niklas Lindvik fungerar som lärare.

Ingen förhandskunskap krävs. På kursen går vi igenom vilken utrustning som behövs, vilket datorprogram eller vilken app som behövs, grunderna i hur ett mixerbord fungerar m.m. Du får också öva dig på att ljudströmma.

Ta gärna med egen dator, det är dock inget krav. Om du siktar på att ljudströmma från ett visst utrymme, t.ex. ett bönehus, är det bra om du tar reda på hurdan ljudanläggning som finns där. Du kan göra det t.ex. genom att ta foton av befintlig anläggning. På så sätt kan du få så konkret hjälp som möjligt att komma igång, eller konkreta tips på vad som kunde införskaffas.

Ingen kursavgift uppbärs, deltagarna betalar endast för den mat de äter.

Anmäl dig genom att fylla i anmälningsformuläret, som du kommer till genom att klicka här

Välkomna!