Högmässa i Heliga Hjärtats kapell, Helsingfors, Berghäll, Kristinegatan 1, sö 13.2 kl. 15, liturg och predikant Tomas Klemets, kantor Ingmar Hokkanen. Söndagsskola under predikan och kyrkkaffe igen efter en paus.
Kollekten går till SLEF:s missionsarbete och kan ges på distans via MobilePay nummer 73 889.
Gudstjänsten streamas och kan ses via YouTubelänken: