Högmässa i Heliga Hjärtats kapell i Berghäll, Kristinegatan 1, Helsingfors, sö 27.2 kl. 15, liturg och predikant Håkan Djupsjöbacka, kantor Kai Ahola. Söndagsskola under predikan och kyrkkaffe efter högmässan.
Kollekten går till SLEF:s arbete i hemlandet och kan ges via MobilePay nr 77588.
Gudstjänsten streamas och kan ses via YouTubelänken: