Högmässa i Heliga Hjärtats kapell i Helsingfors, Berghäll, Kristinegatan 1, sö 13.3 kl. 15, liturg och predikant Tomas Klemets, kantor Ingmar Hokkanen. Söndagsskola under predikan och kyrkkaffe efter avslutad högmässa. Kollekten går till SLEF:s missionsarbete och kan ges via MobilePay nr 73889. Ange gärna "HHK 13.3" som kommentar.
Gudstjänsten streamas och kan ses via YouTubelänken: