Palmsöndagens högmässa i Helsingfors, Berghäll, Heliga Hjärtats kapell, Kristinegatan 1, sö 10.4 kl. 15, liturg och predikant Bror Träskbacka, kantor Pia Bengts. Söndagsskola under predikan och kyrkkaffe efter avslutad högmässa. Kollekten går till SLEF:s missionsarbete och kan ges via MobilePay nr 73 889.
Gudstjänsten streamas och kan ses via YouTubelänken: