Frona-100

Lördagen den 23 april 2022 firas Frönäs bönehus 100-årsjubileum under temat En tidlös morgon randas.

Kl. 15.00 hålls en samling med festföredrag och sång. Medverkar gör Jimmy Österbacka samt Britt-Mari Andtfolk och Gun-Helen Andtfolk. Efter samlingen blir det servering och korvgrillning. Kl. 18.00 hålls en kvällsmässa, där Tomas Klemets, Jimmy Österbacka och Gerd Lindén-Liljehage medverkar.

Välkommen med!