Mässa i Heliga Hjärtats kapell 24.4.2022 kl 15, Tomas Klemets, Ingmar Hokkanen. Länk till streamingen:

 https://www.youtube.com/watch?v=5qM79wOXyCk