Högmässa i Heliga Hjärtats kapell sö 8.5 kl. 15, liturg och predikant Allan Franzén, kantor Kai Ahola. Söndagsskola under predikan och kyrkkaffe efter avslutad högmässa. Kollekten går till SLEF:s missionsarbete och kan ges på distans via MobilePay nr 73 889. Om du ger via MobilePay ange då också gärna "HHK 8.5" som kommentar. Gudstjänsten streamas och kan ses via YouTubelänken: