Evangelifest-2022Sedan slutet av 1800-talet har det firats evangelifest i och omkring Vörå kyrka. Den evangeliska rörelsen var en av den tidens absolut största folkrörelser och den fick ett starkt fotfäste också i Vörå. Ett tag blev till och med den stora kyrkan i för trång så predikanterna fick stå på kyrkogården för att alla skulle få höra det glada budskapet. Utan större uppehåll har man firat evangelifest i Vörå sedan dess. Ibland kan man höra sägas att blommorna på gravgården ska vara i ordning till evangelifesten. För då är det fest.

Kännspakt för festerna var budskapet om en nådig Gud och Jesus Kristus, samt sången, musiken och förstås röd lemonad och grisar. Ännu idag, mer än 100 år senare präglas evangelifesten av precis samma saker. Välkommen till Vörå!

Medverkande under evangelifesten är bland andra Håkan Sunnliden (Sverige), Samuel Erikson, Martin Klemets, Kristoffer Streng, Catarina Lindgren, Heidi och Evans Orori, Judy och Håkan Granberg, Hans Boije, Vörå kyrkokör, kvartetten Gratia Christi och Vörå strängband.

Läs mer i denna broschyr (PDF-format)!

Café Bagarstugan bakom Vörå församlingshem är öppen under Evangelifesten lördagen 11.6 kl. 13.30-18.30 och söndagen 12.6 kl. 11.30-14.30! Välkommen att avnjuta en kaffekopp med hembakt bakverk i den somriga, idylliska prostgårdsparken. Caféets intäkter går till söndagsskolarbete och musikarbete i Kenya genom SLEF!