Välkommen på barnläger på Björkebo 19–21.6.2022!
 
Anmälningstiden gick ut söndag 12.6.2022.
 
Filip Eklund (045 312 7900) och Miriam Otieno m.fl. är ledare. Mera info och anmälningslänk finns på https://www.slef.fi/aktuellt/aktuella-evenemang/2986-slefs-laeger-for-barn-och-unga-sommaren-2022
 
Notera att det ordnas en familjegudstjänst som är öppen för allmänheten på söndag 19.6.2022 kl 13 i samarbete med Petrus församling med Ronny Thylin, Tuomas Anttila m.fl.
 
/ Martin Sandberg, ungdomssekreterare i SLEF
 
ReklamrutaBLBjörkebo2022NY