Välkommen på barnläger på Vårdö bönehus på Åland 20–22.6.2022!
 
Anmälningstiden gick ut söndag 12.6.2022.
 
Ledare: Mathilda Heikius (044 356 4560), Edith Klemets m.fl. är ledare. Mera info och anmälningslänk finns på https://www.slef.fi/aktuellt/aktuella-evenemang/2986-slefs-laeger-for-barn-och-unga-sommaren-2022
/ Martin Sandberg, ungdomssekreterare i SLEF
 
ReklamrutaBLVårdö2022