Välkommen på miniorläger på Klippan 25–27.7.2022!

Anmälningstiden gick ut onsdag 6.7.2022.
 
Filip Eklund (045 312 7900), Miriam Otieno, Benjamin Salo m.fl. är ledare. Mera info och anmälningslänk finns på https://www.slef.fi/aktuellt/aktuella-evenemang/2986-slefs-laeger-for-barn-och-unga-sommaren-2022
 
Detta är det andra miniorlägret på Klippan i sommar. 
 
/ Martin Sandberg, ungdomssekreterare i SLEF

 

ReklamrutaML2Klippan2022