Välkommen på juniorläger på Fridskär 26–28.7.2022! 

Anmälningstiden gick ut onsdag 13.7.2022.

Edith Klemets (044 083 0050), Lena Grönqvist m.fl. är ledare. Mera info finns på https://www.slef.fi/aktuellt/aktuella-evenemang/2986-slefs-laeger-for-barn-och-unga-sommaren-2022

/ Martin Sandberg, ungdomssekreterare i SLEF

ReklamrutaJLFridskär2022